РЕКЛАМА


В първата част на поредицата "Имам да ти казвам нещо" Андрей Захариев разказва на сина си Андрея за лъвския скок и за историите, които се свързват с произхода на името на Левски. Идеята, че човек всъщност трябва да надскочи себе си, е изведена като акцент в този разказ.

"Имам да ти казвам нещо": Лъв
"Имам да ти казвам нещо" - 23.02.2015

РЕКЛАМА