РЕКЛАМА


Във втората част на поредицата "Имам да ти казвам нещо" Андрей Захариев разказва на сина си Андрея епизоди от революционната дейност на Васил Левски. В разказа е засегната темата за смелостта, разсъдливостта, но и приключенския дух на Дякона.

“Имам да ти казвам нещо”: Исус
"Имам да ти казвам нещо" - 02.03.2015

РЕКЛАМА