РЕКЛАМА

На фокус: Регионът | Как се контролира изтичането на вода от язовирите в Югозапада? | Части от предаването - 3

Как се контролира изтичането на вода от язовирите в Югозапада 00:27:59

БНТ 2 | 18.02.2020 | На фокус: Регионът

Как се контролира изтичането на вода от язовирите в Югозапада

Как се контролира изтичането на вода от язовирите в Югозапада
Как се контролира изтичането на вода от язовирите в Югозапада? 00:13:36

БНТ 2 | 18.02.2020 | На фокус: Регионът

Как се контролира изтичането на вода от язовирите в Югозапада?

Как се контролира изтичането на вода от язовирите в Югозапада?
Как да привлечем инвестиции в селата 00:09:14

БНТ 2 | 18.02.2020 | На фокус: Регионът

Как да привлечем инвестиции в селата

Как да привлечем инвестиции в селата

Установиха и запечатаха 29 нерегламентирани отклонения от главни тръбопроводи на язовир „Дяково”. Как се контролира изтичането на вода от язовирите в Югозапада и има ли опасност от воден режим в района на Дупница? Разговор с директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” Радослав Георгиев.

Как се контролира изтичането на вода от язовирите в Югозапада?
"На фокус: Регионът" | "Как се контролира изтичането на вода от язовирите в Югозапада" - 18.02.2020

РЕКЛАМА