РЕКЛАМА


В рубриката „Златни ръце" показваме отделните етапи в изработката на иконата като едно от основните религиозни изображения, определящо интериора във всеки православен храм. За да се докоснем до тънкостите на този стар занаят, екипът ни посети ателието на Румен Божинов в град Сандански, който рисува икони като следва хилядолетната иконописна традиция.

Иконописецът Румен Божинов
"Златни ръце" - 17.02.2019

РЕКЛАМА