РЕКЛАМА


В този брой "Време за губене" представя зимните ловни предизвикателства в района на общините Съединение и Септември. Предаването проследява най-голямата хайка за чакал и лисица в Тракийската равнина и зимния лов на дамски клуб "Аврора" край село Карабунар.

Грижите за дивеча - опазването и развитието му
"Време за губене" - 09.03.2019

РЕКЛАМА