РЕКЛАМА


В предаването насочихме поглед към един велик българин от Беломорска Македония. Личност, която виждаше света като поле за мирно съревнование на народите на полето на културата, но му бе съдено да загине на бойното поле. Тази личност е Гоце Делчев.

Гоце Делчев
"ИСТОРИЯ.BG" - 27.05.2013

РЕКЛАМА