РЕКЛАМА


„Затова ся трудя и аз сеги, денем и нощем, да изпиша няколико книги по нашему болгарскому язику. Та ако не би возможно меня да сказувам им сас уста моя, да чуят от мене грешнаго някой полезное поучение, а тие да прочетут писание мое и да уползуется.“ – С. Врачански (1804 г.)

В началото на XIX век искрата на българския възрожденски дух вече е запалена от Паисий и Софроний. Разгарянето на пламъка обаче тепърва предстои. Ново поколение будители се заема с усилието да направи от „робското стадо“ горд с предците и миналото си народ, да му вдъхне самочувствие и духовна сила.

Как българите наваксват изоставането си и минават за столетие през Ренесанса и Просвещението? Кои са онези ранни будители, които първи трошат оковите на „българското робско съзнание“ и го обръщат към постиженията на света? Какви усилия им е струвало? Как в зората на XIX век се ражда българският възрожденски порив към науката и свободата?

Гледайте дискусията в студиото на "История.bg" с участието:


Акад. Константин Косев - учен от БАН, изследовател на българското национално-революционно движение и Възраждането; автор на книгата "Априлското въстание и възникването на Княжество България, 1876-1878"
Проф. Петко Петков - преподавател по Нова история на България във Великотърновския университет; председател на великотърновския клон на Съюза на учените
Проф. Николай Аретов - професор от Института за литература към БАН и редактор на няколко български издания; отдаден 100 % на историята, литературната критика и превода, национализма и националната идентичност
Проф. Румяна Дамянова - литературен историк, културолог, изследовател на литературата, културата, емоциите, паратекстовете и писмата от епохата на Възраждането; ръководител на направление "Литература на Българското възраждане" в Института за литератураГледайте "История.bg" всеки понеделник от 21:00 часа!

Големият български възрожденски дух
"ИСТОРИЯ.BG" - 30.10.2017

РЕКЛАМА