РЕКЛАМА


В предаването ще видите:

Годишно събрание на Националната асоциация на преводачите на жестов език

Специалното училище за ученици с увреден слух (СУУУС) с дарение от посолството на Пакистан

Телефон 112 и хората с увреден слух

Годишно събрание на Националната асоциация на преводачите на жестов език
"Светът на жестовете" - 14.02.2020

РЕКЛАМА