РЕКЛАМА


В предаването ще видите:

Международна конференция, посветена на 20-годишнината от учредяването на Националната асоциация на сляпо-глухите в България.

Годишнина на Асоциацията на сляпо-глухите
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 13.10.2017

РЕКЛАМА