РЕКЛАМА

Гледайте анимационните филми в "Лачените обувки на българското кино" - 4.06.2017

Лачените обувки на българското кино. Анимационни филми:

"Невероятните приключения на Симбад мореплавателя"/1997г./, режисьор Георги Димитров

"Десетият кръг"/1998г./, режисьор Анна Харалампиева

"Две хубави очи"/2000г./, режисьор Георги Георгиев

"Дребосъкът"/2003г./, режисьор Андрей Цветков

"А+Е"/2005г./, режисьор Цветомира Николова

"Локва"/2014г./, режисьор Вера Донева

"Ревност"/1963г./, режисьор Тодор Динов

"Малка дневна музика"/1971г./, режисьор Иван Веселинов

Гледайте анимационните филми в "Лачените обувки на българското кино" - 4.06.2017
"Лачените обувки на българското кино - анимационните филми" - 29.05.2017

РЕКЛАМА