РЕКЛАМА


Едва ли има по-пълнокръвен, по-прочувствен досег с миналото от народната песен. В нея то оживява по онзи странен и неповторим начин, който ни кара да забравим сухите хроники и красиво разказаните легенди. Защото песните никнат върху най-дълбоките и стари рани на обикновения човек.

Повече от век една песен от Цапарево-село в сърцето ва Малешевската планина се предава от майка на дъщеря, от баща на син, от род на род. “Шекир бего кула гради“ се пее на всички празници, а ехото, идващо от къщи, дворове и мегдани за дълго се разнася над крупнишките, русаленските и каменишките ридове. Може би защото песента не е пренесена от легендите и ни разказва истинска история.

Наситена с много болка и сълзи, тя ни дарява с познанието за патриархалната етика на малешевските родове. В нея и днес най-тежък е оброкът във вярата. Затова в Церово и сълзите пеят...

„Гласът на сълзата“
"Олтарите на България" - 14.06.2020

РЕКЛАМА