РЕКЛАМА


Георги Георгиев е първият студент със специални образователни потребности в катедрата „Визуални изкуства" на Шуменския университет. Провокира колеги и преподаватели с нестандартни идеи за архитектурни и инженерни конструкции от екологични материали. Той е отличен в годишната изложба на университета, заради оригиналните си търсения и талант. Малка история за светлината и таланта, без клишета и граници.

Георги - студент с оригинални търсения и талант
"Малки истории" - 26.09.2018

РЕКЛАМА