РЕКЛАМА


Петнайсетгодишният Георги спасява стари ученически пособия, които вече нямат място в класната стая. Колекцията побира диапозитиви, макети, портрети, географски карти, магнетофонни апарати, диапроектори. Училищата изхвърлят, а Георги събира, картотекира, поправя и поддържа в безупречен вид всеки експонат от колекцията в специалното хранилище, заемащо таванския етаж на баба му.

Малка история за пазителя на учебни реликви от таванския етаж.Пазителят на учебни реликви от таванския етаж
"Малки истории" - 25.09.2019

РЕКЛАМА