РЕКЛАМА

С БНТ2 на училище | География и икономика 7.клас: Почви, растителност и животни на България | Части от предаването - 8

"С БНТ2 на училище" - 07.04.2020

БНТ 2 | 07.04.2020 | С БНТ2 на училище

"С БНТ2 на училище" - 07.04.2020

"С БНТ2 на училище" - 07.04.2020
Математика 1.клас: Събиране и изваждане с преминаване на десетицата (9+7 и 16-7) 00:17:28

БНТ 2 | 07.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 1.клас: Събиране и изваждане с преминаване на десетицата (9+7 и 16-7)

Математика 1.клас: Събиране и изваждане с преминаване на десетицата (9+7 и 16-7)
Математика 2.клас: Умножение с числото 8 00:20:38

БНТ 2 | 07.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 2.клас: Умножение с числото 8

Математика 2.клас: Умножение с числото 8
Математика 3.клас: Половинка. Третинка 00:19:32

БНТ 2 | 07.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 3.клас: Половинка. Третинка

Математика 3.клас: Половинка. Третинка
Математика 4.клас: Умножение с 10, 20, 30, …, 90 00:25:17

БНТ 2 | 07.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 4.клас: Умножение с 10, 20, 30, …, 90

Математика 4.клас: Умножение с 10, 20, 30, …, 90
Математика 5.клас: Процент. Основни задачи 00:34:52

БНТ 2 | 07.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 5.клас: Процент. Основни задачи

Математика 5.клас: Процент. Основни задачи
Математика 6.клас: Степенуване на произведение и частно 00:34:41

БНТ 2 | 07.04.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 6.клас: Степенуване на произведение и частно

Математика 6.клас: Степенуване на произведение и частно
География и икономика 7.клас: Почви, растителност и животни на България 00:28:06

БНТ 2 | 07.04.2020 | С БНТ2 на училище

География и икономика 7.клас: Почви, растителност и животни на България

География и икономика 7.клас: Почви, растителност и животни на България

География и икономика 7.клас: Почви, растителност и животни на България
"С БНТ2 на училище" | ""С БНТ2 на училище" - 07.04.2020" - 07.04.2020

РЕКЛАМА