РЕКЛАМА

С БНТ2 на училище | География и икономика 6. клас: Води на Азия | Части от предаването - 9

С БНТ2 на училище - 30.04.2020

БНТ 2 | 30.04.2020 | С БНТ2 на училище

С БНТ2 на училище - 30.04.2020

С БНТ2 на училище - 30.04.2020
Човекът и природата 3. клас: Правила за оказване на първа долекарска помощ 00:20:15

БНТ 2 | 30.04.2020 | С БНТ2 на училище

Човекът и природата 3. клас: Правила за оказване на първа долекарска помощ

Човекът и природата 3. клас: Правила за оказване на първа долекарска помощ
Човекът и природата 4. клас: Причинители на заразни болести 00:24:19

БНТ 2 | 30.04.2020 | С БНТ2 на училище

Човекът и природата 4. клас: Причинители на заразни болести

Човекът и природата 4. клас: Причинители на заразни болести
Човекът и обществото 3. клас: Априлското въстание и Освобождението на България 00:14:07

БНТ 2 | 30.04.2020 | С БНТ2 на училище

Човекът и обществото 3. клас: Априлското въстание и Освобождението на България

Човекът и обществото 3. клас: Априлското въстание и Освобождението на България
Човекът и обществото 4. клас: България и българското общество през 20 век 00:16:30

БНТ 2 | 30.04.2020 | С БНТ2 на училище

Човекът и обществото 4. клас: България и българското общество през 20 век

Човекът и обществото 4. клас: България и българското общество през 20 век
География и икономика 5. клас: Климат на Африка 00:27:57

БНТ 2 | 30.04.2020 | С БНТ2 на училище

География и икономика 5. клас: Климат на Африка

География и икономика 5. клас: Климат на Африка
География и икономика 6. клас: Води на Азия 00:19:11

БНТ 2 | 30.04.2020 | С БНТ2 на училище

География и икономика 6. клас: Води на Азия

География и икономика 6. клас: Води на Азия
География и икономика 7. клас: Старопланинска област 00:23:27

БНТ 2 | 30.04.2020 | С БНТ2 на училище

География и икономика 7. клас: Старопланинска област

География и икономика 7. клас: Старопланинска област
Химия и опазване на околната среда 7. клас: Киселини и основи. pH на разтворите 00:35:21

БНТ 2 | 30.04.2020 | С БНТ2 на училище

Химия и опазване на околната среда 7. клас: Киселини и основи. pH на разтворите

Химия и опазване на околната среда 7. клас: Киселини и основи. pH на разтворите

География и икономика 6. клас: Води на Азия
"С БНТ2 на училище" | "С БНТ2 на училище - 30.04.2020" - 30.04.2020

РЕКЛАМА