РЕКЛАМА


Темите в предаването:


В Тулуза-Франция се проведе Генерална асамблея на Европейската асоциация на жестовите преводачи

Фотосесия на Катрин Хаджицинова от Пловдив

Археология-разкопки на открито "Никополис ад Иструм".

Генерална асамблея на Европейката аоциация на жестовите преводачи - 20.10.2017
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 20.10.2017

РЕКЛАМА