РЕКЛАМА


Тази сряда в “Репетиция”:

Четири философски миниатюри на Славомир

Мрожек оживяват на сцената на Варненския куклен театър под режисурата на проф.

Пламен Марков. Блестящ хумор, философска задълбоченост и нравствени послания

отвъд злободневието. “Лисугерът” е спектакъл, след който публиката си тръгва с

усмивка, но и с малко повече познания за себе си и света.

Философски миниатюри на Славомир Мрожек във Варненския куклен театър
"Репетиция" - 15.01.2020

РЕКЛАМА