РЕКЛАМА


В предаването ще видите:

Филмов очерк за глухата журналистка Петра Ганчева.

Филмов очерк за глухата журналистка Петра Ганчева
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 21.04.2017

РЕКЛАМА