РЕКЛАМА


В предаването ще видите избрани репортажи от "Бразди"

Една фермерска история близо до Варна с уникални продукти и вкус от стари български породи.

Що е то аквапоника и как действа принципът „две в едно” в оранжерийното производство.

Едни щастливи кокошки от село Превала близо до Чипровци.

Фермерска история близо до Варна с уникални продукти и вкус
"Бразди" - 02.09.2017

РЕКЛАМА