РЕКЛАМА


Темите в предаването:

1. Седми европейски форум на социалните предприятия

2. Международна конференция по проблемите на младежта


Европейски форум на социалните предприятия
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 20.04.2018

РЕКЛАМА