РЕКЛАМА


За много мистични места, природни феномени и обекти на културно-историческото наследство се говори, че притежават енергийна сила. Какво означава това, как хората от древността до наши дни са избирали местата за своите храмове? Само легенди ли са историите за целебно въздействие или в тях се съдържа има зрънце истина? Напоследък туристите търсят нови преживявания и дестинации и това дава възможност за развитие на езотеричния туризъм. С какво са известни Побитите камъни и Аладжа манастир край Варна и Ак язалъ баба теке в с. Оброчище – разказ на уредници, екскурзоводи, холистични терапевти.

Енергийни места в България
"№1 – Туризмът" - 10.05.2020

РЕКЛАМА