РЕКЛАМА


Мисълта за всичко, което се оттича през канализацията, може да вгорчи всяка глътка вода. Но не и в датския град Орхус. Там двете понятия са напълно съвместими. Това не означава, че питейната водата е с лошо качество. Напротив, бистра е и то благодарение на отпадните води. Причината е в радикалното и рационално мислене на местните власти. В опит да открият ефективни енергийни източници, те са се насочили в неочаквана посока – към канализацията на града. Проучванията им сочат, че там са скрити огромни запаси от енергия.

В Орхус вече действа пречиствателна станция, която използва енергията само от отпадните води. Не става въпрос за тайнствен или свръхноваторски план. Процесът е познат отдавна. Властите в Орхус, обаче, успяха да го превърнат в работещ модел за целия град, като спазват всички екологични норми.

Отпадните води се изпомпват и съхраняват при температура 38 градуса. Когато към тях се добавят подходящи бактерии, се създава биогаз. При изгарянето му от него се отделя енергия. Основната част от полученото чрез нея електричество се използва за пречистване на водата от градската канализация. Има дори и излишък, който се подава към електропреносната мрежа.

Описанието, разбира се, е сведено до разбираемия за мнозина минимум. Всъщност става въпрос за сложни химични процеси. От голямо значение е и съдържанието на отпадните води. Ако в тях попадне утайка от подпочвените води, работата по пречистването и получаването на биогаз се затруднява допълнително.

Само че резултатите са постигнати. Трудностите са преодолени. Проектът превърна Орхус в първия град в света, който пречиства отпадните води с помощта на ... отпадни води. Инвестицията е на стойност три милиона евро, но властите в датския град са изчислили, че вложените средства ще се изплатят напълно в рамките на пет години. Което ще превърне проекта не само в природощадящ, но и в печеливш модел.

Автори: Биляна Бонева, Милен Атанасов

Енергия от отпадни води
"Зелена светлина" - 08.12.2016

РЕКЛАМА