РЕКЛАМА

Бразди | Екипът на „Бразди” в Китай | Части от предаването - 4

Докъде стигат идеите на българските ученици за иновации в агробизнеса

БНТ 1 | 11.06.2016 | Бразди

Докъде стигат идеите на българските ученици за иновации в агробизнеса

Докъде стигат идеите на българските ученици за иновации в агробизнеса
Защо беше интересно и на група американски студенти в България? 00:08:27

БНТ 1 | 11.06.2016 | Бразди

Защо беше интересно и на група американски студенти в България?

Защо беше интересно и на група американски студенти в България?
Екипът на „Бразди” в Китай 00:09:58

БНТ 1 | 11.06.2016 | Бразди

Екипът на „Бразди” в Китай

Екипът на „Бразди” в Китай
Докъде стигат идеите на българските ученици за иновации в агробизнеса 00:04:32

БНТ 1 | 11.06.2016 | Бразди

Докъде стигат идеите на българските ученици за иновации в агробизнеса

Докъде стигат идеите на българските ученици за иновации в агробизнеса

Синин. Името означава спокойно място на Запад. Столица е на най-високата административна област в Китай – провинция Цинхай. Синин е разположен на 2 275 м надморска височина, а населението му е почти 2 млн. Областта е присъединена към Китай през 1929 год.

Екипът на „Бразди” в Китай
"Бразди" | "Докъде стигат идеите на българските ученици за иновации в агробизнеса" - 11.06.2016

РЕКЛАМА