РЕКЛАМА


140 години във Варна има български съд. Символният акт от 23 октомври 1878 г. налага новата власт в града, когато са назначени и първите български административни и съдебни власти. Така вече четиринайсет десетилетия, неподвластни на капризите на времето и на обществените промени, поколения варненски магистрати работят за спазването на законите и Конституцията на страната. Мястото, където раздават правосъдие, се намира в самото сърце на Варна.

Сградата на Окръжния съд във Варна
"10 000 крачки" - 24.04.2019

РЕКЛАМА