РЕКЛАМА


Много малко мислим за душата, а тя е по-ценна от тялото. Както тялото без въздух не може да живее, така и душата без молитва е мъртва.

Душата е по-ценна от тялото
"Домът на вярата" - 08.03.2020

РЕКЛАМА