РЕКЛАМА


Историята на 51-во СУ "Елисавета Багряна" в София, където цари дух на новаторство. Там ремонтите в стаите приближават учителите до учениците, коридорите стават продължение на дома, а мобилните телефони не са враг на образованието, а са впрегнати в обучението.

Дух на новаторство цари в 51-во СУ "Елисавета Багряна"
"Малки истории" - 10.09.2018

РЕКЛАМА