РЕКЛАМА


В предаването:

Шейсет и една години от основаването на районната организация на глухите в Ямбол.

Държавно първенство за младежи и девойки с увреден слух.

Арт работилница "Изкуство чрез жестов език".Държавно първенство за младежи и девойки с увреден слух
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 01.11.2019

РЕКЛАМА