РЕКЛАМА


Напълно наясно са с Менделеевата таблица. Умело разпадат съединения, за да търсят реални решения за пречистване на водата и почвата. Те са полски учени, успели да създадат дрожди, които се хранят със замърсители.

Дрожди за пречистване на водата и почвата
"Зелена светлина" - 12.04.2019

РЕКЛАМА