РЕКЛАМА


Вече трета година Долни Вадин посреща "селяни под наем", млади хора от цяла България, които идват за няколко дни през лятото тук и заживяват с проблемите на местните. Умира ли България, щом толкова сърцати млади хора са приели присърце каузата да направят всичко, което зависи от тях, за съвместното ни бъдеще тук?

Долни Вадин
"Малки истории" - 30.09.2019

РЕКЛАМА