РЕКЛАМА

Бразди | Докъде стигат идеите на българските ученици за иновации в агробизнеса | Части от предаването - 4

Докъде стигат идеите на българските ученици за иновации в агробизнеса

БНТ 1 | 11.06.2016 | Бразди

Докъде стигат идеите на българските ученици за иновации в агробизнеса

Докъде стигат идеите на българските ученици за иновации в агробизнеса
Защо беше интересно и на група американски студенти в България? 00:08:27

БНТ 1 | 11.06.2016 | Бразди

Защо беше интересно и на група американски студенти в България?

Защо беше интересно и на група американски студенти в България?
Екипът на „Бразди” в Китай 00:09:58

БНТ 1 | 11.06.2016 | Бразди

Екипът на „Бразди” в Китай

Екипът на „Бразди” в Китай
Докъде стигат идеите на българските ученици за иновации в агробизнеса 00:04:32

БНТ 1 | 11.06.2016 | Бразди

Докъде стигат идеите на българските ученици за иновации в агробизнеса

Докъде стигат идеите на българските ученици за иновации в агробизнеса

В поредното издание на „Бразди”:

1. Тази събота „Бразди” ще ви заведе в Китай.

2. Защо беше интересно и на група американски студенти в България?

3. Докъде стигат идеите на българските ученици за иновации в агробизнеса.

Бразди, събота, от 13:00 часа.

Докъде стигат идеите на българските ученици за иновации в агробизнеса
"Бразди" - 11.06.2016

РЕКЛАМА