РЕКЛАМА


Работна група в парламента ще обсъжда бъдещи промени в медийното законодателство. Част от въпросите, които ще бъдат обсъдени от експертите са необходимо ли обединение на БНТ и БНР, както и на СЕМ и Комисията за регулиране на съобщенията. Това стана ясно по време на дискусия за ролята и мястото на регулаторните органи и на обществените медии. На нея беше поставен и въпросът за недостатъчното финансиране на БНТ и БНР. Дискусията беше инициирана от комисиите по медии и култура в Народното събрание. В нея участваха членове на СЕМ и КРС, директорите на обществените медии, продуценти, представители на различни асоциации.

Дискусия за ролята и мястото на регулаторните органи и обществените медии
"Обществен дебат" - 11.03.2016

РЕКЛАМА