Дискусията е инициирана от обществената медия, след като години наред държавната субсидия не достига, а размерът на дефицита се увеличава.

Кой е най-добрият вариант за финансиране на БНТ? Чрез субсидия, процент от БВП или такси, заплатени от хората. Това обсъди генералният директор на телевизията Емил Кошлуков с медийни експерти и политици.

Споделете с приятели