Уважаеми госпожи и господа,

Изтече срокът за подаване на документи за кандидатстване за работа в Дирекция „Информация“ на БНТ. В момента се разглеждат подадените документи.

Кандидатите, които продължават във втория кръг на конкурса, ще бъдат информирани допълнително.Споделете с приятели


Дирекция „Информация“ на БНТ обявява конкурс за водещи, репортери и продуценти. За тези позиции търсим журналисти с опит, които да разбират важността на мястото на новините в работата на БНТ. Кандидатите трябва да имат минимум две години медиен опит в телевизия, радио или онлайн. Образование – висше. Участниците в конкурса трябва да докажат свободно владеене на поне един западен език и познаване на вътрешните и международните новини. Да имат опит в правенето на репортажи, способност да разпознават водещи новини и умения в отразяването на breaking news. Успешните кандидати трябва да докажат участие на живо в други медии – радио, телевизия и дигитални платформи. От тях се очаква да притежават познания за политическия живот и доказана способност да анализират политически събития у нас и в чужбина.

На успешно представилите се ще бъде предоставена възможността да работят в нюзрума на БНТ, както и да допринасят с работата си в други водещи предавания на националната телевизия.

Идеалният кандидат:

• Има солидни доказателства за работата си като журналист.

• Притежава съвременно разбиране за отразяването на новини и актуални предавания.

• Подготвен е с идеи и визия за осъществяването им.

• Знае как да представи идеите си на редакторската колегия под формата на презентация, умее да работи на повече от една медийна платформа (ефир, интернет).

• Има познания за важността и ролята на социалните медии в новините.

• Притежава поне елементарни познания за работа с телевизионни или радио новини и подготвянето на телевизионни репортажи и живи включвания.

• Има способност да разработва, поддържа и използва контакти или социални групи в работата си.

• Реагира адекватно при стресови ситуации и умее да взема решения.

• Осъзнава важността на предварителното планиране при отразяване на различни събития.

• Работи добре в екип, спазва и уважава позициите на останалите си колеги.

Срокът за подаване на документите е до 11.03.2018 г. – 17.00 часа, като задължително се отбелязва „За конкурса за водещи, репортери и продуценти“ към Дирекция „Информация“ на email: a_varadinova@bnt.bg.