1. Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: Висше образование – степен „професионален бакалавър” по специалността „операторско майсторство”. По изключение – средно професионално образование (за предпочитане в областта...

Споделете с приятели

1. Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

Висше образование – степен „професионален бакалавър” по специалността „операторско майсторство”.

По изключение – средно професионално образование (за предпочитане в областта на електронните медии) и професионален опит като ТВ оператор минимум 10 години.

 

2. Предимство на кандидатите дават:

Професионален опит минимум 5 години по специалността;

Притежаване на свидетелство за управление на МПС с безупречен шофьорски      опит;

Владеене на чужд език;

Компютърна грамотност PC и Mac OS базирани операционни системи. 

 

3. Допълнителни изисквания към кандидатите:

- да притежават умения за работа в екип; да бъдат комуникативни; да проявяват инициативност и умения за работа в динамична среда.

- да притежават практически умения за работа с цифрова снимачна техника.

- да имат представа за технологичния процес на подготовка и реализация на телевизионна продукция, включително и предавания по многокамерен способ, изграждане на светлинен модел;

- да са запознати с възможностите на действащите технически средства – дигитални камери, осветителна техника, компютърни технологии в производството и излъчването на тв програми, технологични мрежи, интернет и FTP сървъри.

- да имат общи познания за основните разпоредби на Закона за радиото и телевизията и Закона за авторското право и сродните му права.

 

4.  Начинът на провеждане на  подбора е:

I-ви  етап: предварителен подбор по документи;

II-ри етап: събеседване с комисия по теми, свързани с длъжността „ТВ оператор” в РТВЦ Пловдив.

III-ти етап: практически изпит на терен и в ТВ Студио на БНТ - РТВЦ Пловдив.

На практическия изпит се приемат и материали, онагледяващи уменията на кандидата във файлов формат *.avi, *.mpg, *.mov на (USB памет и/или  DVD) с продължителност до 15 мин.

5. Кандидатите трябва да представят:

- заявление за кандидатстване за подбора, в което се посочва длъжността;

- професионална автобиография (CV, включително адрес и телефони за контакти);

- копие от дипломата за завършено образование;

- копие от трудовата книжка, удостоверяващо стаж по специалността;

- копие на документ, удостоверяващ владеенето на компютър, чужд език и др.;

- копие на шофьорска книжка и контролен талон;

- копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

*Документите да бъдат подадени на български език   

 

6. Срокът за подаване на документите срокът се удължава до 05.11.2015г. до 18:00 часа, като в полето за тема се отбелязва: „За подбора „ТВ Оператор”, РТВЦ Пловдив”

Документите се подават на адрес: jobs@bntplovdiv.com, по пощата или на място в РТВЦ Пловдив – адрес:

гр. Пловдив 4000

ул. „Найден Геров“ № 8

за подбора  „ТВ Оператор”, РТВЦ Пловдив

 

7. След предварителния подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени на събеседване.