РЕКЛАМА


Живеем във времена, в които всеки артист и музикант се борят за вниманието ни. Парадоксално или не, най-консервативното изкуство – класическата музика, има водеща роля в напредъка на технологиите – от компактдиска до мобилните приложения, всички се съобразяват със спецификата на класическата музика. В този брой на „Натисни F1“ ви разказваме как класиката е повлияла на технологиите и кои са преките пътища, за да стигнете до най-интересните концерти с няколко клика.
Събеседник: Найден Тодоров – директор на Софийската филхармония

Дигиталните технологии в класическата музика
"Натисни F1" - 25.05.2020

РЕКЛАМА