РЕКЛАМА


От този брой на предаването „Натисни F1“ ще разберете как дигиталните технологии са навлезли в изкуството, ще ви покажем и някои интересни арт форми.

Дигиталните технологии в изкуството – част 1
"Натисни F1" - 23.01.2020

РЕКЛАМА