РЕКЛАМА


Вече 120 години един от множеството паметници на културата в Пловдив остава център за образование и наука, като само сменя собствениците си. Бившият девически френски колеж "Свети Йосиф" днес е по-популярен като трети корпус на Техническия университет София – филиал Пловдив.

Каква е историята на сградата и какво е бъдещето ѝ? Гледайте в "10 000 крачки" от Пловдив!

Девическият френски колеж "Свети Йосиф" в Пловдив
"10 000 крачки" - 28.11.2019

РЕКЛАМА