РЕКЛАМА


В рубриката "Раз, два, три" показваме правилата на играта билярд. В рубриката "Арт ателие" ще се научим как се рисуват комикси. В рубриката "Професии" представяме работата на радиоводещия. В рубриката "Лексикон" ще си говорим по ученически за пубертета.

Правилата на играта билярд
"Децата.com" - 04.11.2017

РЕКЛАМА