РЕКЛАМА


Темите в предаването:

Представяне на книгата "Духът е воля" - личностна енциклопедия

Деца с увреден слух на урок по програмиране в Столична библиотека

Патронен празник в училището за деца с увреден слух

Деца с увреден слух на урок по програмиране в Столична библиотека
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 25.10.2019

РЕКЛАМА