РЕКЛАМА


От две десетилетия има спор за имот в Асеновград дали е частен или общински, въпреки издаден нотариален акт от 1995 г. и влязло в сила съдебно решение в полза на собствениците.

Вижте видеото.

Десетилетен спор за собствеността на имот в Асеновград
"Частен случай" - 24.03.2019

РЕКЛАМА