РЕКЛАМА


Дария е редовен кръводарител вече 20 години, тя споделя размислите си за този човешки дълг.

Дария, която е кръводарител от 20 години
"Малки истории" - 04.06.2018

РЕКЛАМА