РЕКЛАМА


В уличката на занаятите в Пловдив Даниела Горалова от години създава керамични изделия. Тя работи с всички техники, които се използват през хилядолетията от хората. Често тя прави съдове с техника използвана в Троян и тези изделия са най-интересни за гостите на ателието ѝ. Това не пречи да изработва и произведения, които не са за ежедневна употреба в дома.

Класическа керамика в Пловдив
"Златни ръце" - 05.05.2019

РЕКЛАМА