РЕКЛАМА


Героите на тази история разказват за живота си в Центъра за временно настаняване към фондация "Ръка за помощ".

Да живееш в Центъра за временно настаняване към фондация "Ръка за помощ"
"Малки истории" - 28.02.2018

РЕКЛАМА