РЕКЛАМА


Историята на Марина, която е избрала вместо стреса на града и съдбата на послушен чиновник с работно време, да излезе извън матрицата и да работи в планината на свободна практика. Започва уж на шега като ски учител на Витоша, но това по закона на временните решения продължава вече 11-ти сезон.

Да замениш офиса с хижа в планината
"Малки истории" - 27.01.2020

РЕКЛАМА