РЕКЛАМА


В стария квартал “Вароша” на Провадия - там, където е било първото училище в града, близо до църквата се намира една от сградите, паметник на културата от местно значение, която заема особено място в хилядолетната история на Провадия. Това е читалище „Алеко Константинов“. За историята на сградата и развитието на читалищната дейност в Провадия разказваме в рубриката „10 000 крачки“.

Читалище "Алеко Константинов" - Провадия
"10 000 крачки" - 20.11.2019

РЕКЛАМА