РЕКЛАМА


Най-страшната историческа катастрофа на България е падането на Търновското царство под османска власт. Българският цар Иван Шишман отсъства при обсадата на крепостта. Единственият ѝ храбър защитник Патриарх Евтимий е заловен и изпратен в заточение. Народът - в робство, дворецът - разрушен, болярите - избити, а църквите - превърнати в джамии. По думите на Цамблак "гледка, предизвикала сълзи дори у камъните в града".

В дискусията взеха участие:

МатановПрофесор Христо Матанов - преподавателят от Софийския университет, изследовател на Византийската и Балканска средновековна история; автор на книгата „В търсене на средновековното време”, определил цар Иван Шишман като „черната овца” между османските васали на Балканския полуостров.

ТютюнджиевПрофесор Иван Тютюнджиев - деканът на Историческия факултет във Великотърновския университет, специалист по история на българското общество и църква от 15 до 17 век, изследовател и издател на "Българската анонимна хроника", основният източник на информация за царуването на Иван Шишман и събитията, довели до османското завоюване на Балканите.

ОвчаровПрофесор Николай Овчаров - археологът-историк, българският Индиана Джоунс, открил съкровището на Иван Шишман в крепостта Урвич и следи от Царската библиотека в Търновград; автор на книгата: „Цар Иван Шишман – предател или светец”.

Георги НиколовДоцент Георги Николов - медиевистът от Софийския университет, изследовател на централизма и сепаратизма в Средновековна България, който оспорва възгледа, че през втората половина на 14 век България е разделена на 3 части, тъй като на Балканите съществуват около 40 държави, а Търновското царство на Иван Шишман е само една от тях.

Гледайте "История.bg" в понеделник, 30 ноември, от 21:00 часа по БНТ1!

Бягството на Иван Шишман
"ИСТОРИЯ.BG" - 30.11.2015

РЕКЛАМА