РЕКЛАМА

Вяра и общество с Горан Благоев | Богоявление | Части от предаването - 6

Празник на духовното просвещeние или на бездуховните атракции 00:58:08

БНТ 1 | 05.01.2019 | Вяра и общество с Горан Благоев

Празник на духовното просвещeние или на бездуховните атракции

Празник на духовното просвещeние или на бездуховните атракции
Защо Арменската църква отбелязва в един и същи ден Рождество и Богоявление 00:21:47

БНТ 1 | 05.01.2019 | Вяра и общество с Горан Благоев

Защо Арменската църква отбелязва в един и същи ден Рождество и Богоявление

Защо Арменската църква отбелязва в един и същи ден Рождество и Богоявление
 Празник на духовното просвещение или на бездуховната атракция?! 00:13:58

БНТ 1 | 05.01.2019 | Вяра и общество с Горан Благоев

Празник на духовното просвещение или на бездуховната атракция?!

Празник на духовното просвещение или на бездуховната атракция?!
Богоявление 00:01:37

БНТ 1 | 05.01.2019 | Вяра и общество с Горан Благоев

Богоявление

Богоявление
 Авторски прочит на традиционната иконопис 00:06:21

БНТ 1 | 05.01.2019 | Вяра и общество с Горан Благоев

Авторски прочит на традиционната иконопис

Авторски прочит на традиционната иконопис
 „Гражданинът Сис” 00:09:01

БНТ 1 | 05.01.2019 | Вяра и общество с Горан Благоев

„Гражданинът Сис”

„Гражданинът Сис”

В ония дни дохожда Йоан Кръстител и проповядва в Иудейската пустиня


и казва: покайте се, защото се приближи царството небесно. И секирата лежи вече при корена на дърветата. Затова всяко дърво, което не дава добър плод бива отсичано и хвърляно в огън. Аз ви кръщавам с вода за покаяние, но оня, който иде подире ми е по-силен от мене.

Аз не съм достоен да му понеса обущата. Той ще ви кръсти с дух светий и с огън. Лопатата му е в ръката му и той ще очисти гумното си и ще събере житото си в житницата, а плявата ще изгори с неугасим огън. Тогава Иисус дохожда от Галилея на Йордан при Йоана, за да се кръсти от него. А Йоан го възспираше и думаше: Аз имам нужда да се кръстя от тебе, а ти ли идеш при мене?


Но Иисус му отговори и рече: Остави сега, защото тъй нам подобава да изпълним всяка правда.
Тогава Йоан го допуска. И като се кръсти, Иисус веднага излезе из водата и ето - отвориха му се небесата и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху него. И ето глас от небесата, който казваше: Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение.

Богоявление
"Вяра и общество с Горан Благоев" | "Празник на духовното просвещeние или на бездуховните атракции" - 05.01.2019

РЕКЛАМА