След постъпило писмо от езиковеда проф. Владко Мурдаров в БНТ, обществената медия временно спира неговата авторска рубрика „Език мой“ в предаването „Денят започва с култура“. Публикуваме пълния текст на писмото:

Споделете с приятели


Уважаеми господа,

В отговор на публикации от Съюза на преводачите, които уронват престижа ми като преводач и езиковед и вредят на моето име, заявявам, че въпросът ще бъде решен в съда.

До излизане на съдебното решение прекратявам авторската си рубрика „Език мой” на предаването „Денят започва с култура”.

11 декември 2017 г.Проф. д.ф.н. Владко Мурдаров

Българската национална телевизия счете за уместно да уважи мотивите на проф. Мурдаров.