Българската национална телевизия, заедно с БНР и Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори, представлява медийния сектор в подписаното със Съвета за електронни медии и Държавната агенция за закрила на детето споразумение, което регламентира защитата на подрастващите от неблагоприятно съдържание.

Споделете с приятели


Документът е израз на трайното партньорство между държавните институции и водещите медии за предпазване на децата от предавания и филми, което представляват опасност за тяхното физическо, психическо, нравствено или социално развитие. Тристранното споразумение обединява усилията на страните за гарантиране правата на децата в програмите на медиите и създава единни стандарти за обозначаване на продукции, които не се препоръчват за детската аудитория.

Детските предавания и филми, които създава и излъчва БНТ, както и значителна част от телевизионна й продукция, са насочени към подпомагане на процеса по пълноценното и хармонично развитие на децата - един от елементите на обществения интерес. Отношението на медията към детската аудитория е критерий за отговорната обществена позиция на БНТ.