С резолюция на Генералната асамблея на ООН 21 ноември е обявен за Световен ден на телевизията. Включването на тази дата в календара на най-голямата международна организация е признание за нарастващото влияние на телевизията като важен фактор за формиране на обществените нагласи.

Споделете с приятели


За поредна година Европейският съюз за радио и телевизия (EBU), Асоциацията на търговските телевизии в Европа (ACT) и Асоциацията на радио- и телевизионните търговски къщи обединяват усилията си в отбелязването на Световния ден на телевизията.